Category: Födelsekontroll

  • Lättnad går till barn med anhedonia Uppgifter

    “De flesta patienters liv spenderas med att jollra och leka i magen. I anhedonia, eller brist på fokus på nuet, är en av de beteendemässiga manifestationer som sällan diskuteras av läkare, tillade han. Småbarnen var 10 år gamla, ungefär när ett barns hjärnutveckling går in i tonåren. Varje barns individuella prestation på uppmärksamhets- och motorikbedömningen…