Category: Medicin

  • Primär prevention för förmaksflimmer förblir densamma

    “Patienter behandlas med AFib för det mesta på grund av genetiska störningar, men har liten kunskap om de potentiella hälsokonsekvenserna av arytmier.” För granskningen bedömde Zhang och kollegor resultat av systematiska recensioner publicerade i JAMA Cardiology and Cardiovascular Regulatory Sciences. “Ytterligare randomiserade kliniska prövningar kommer att behövas för att definitivt svara på frågan om det…