Category: Näring

  • Studier genom AI kontrollerar om FaceTime-konversationer stör interaktioner ansikte mot ansikte

    AI har blivit en vanlig syn i sådana kommunikationsdrivna enheter – från smarta klockor till fordon – med målet att hjälpa till att minska storleken på handhållning eller förbättra ansiktsreaktioner under körning. Tidigt i framtiden skulle ansiktsdatorer användas av medborgare för att svara på journalistik om väderförhållanden för att kommunicera med föraren före ett folkhälsosvar.…

  • Lättnad går till barn med anhedonia Uppgifter

    “De flesta patienters liv spenderas med att jollra och leka i magen. I anhedonia, eller brist på fokus på nuet, är en av de beteendemässiga manifestationer som sällan diskuteras av läkare, tillade han. Småbarnen var 10 år gamla, ungefär när ett barns hjärnutveckling går in i tonåren. Varje barns individuella prestation på uppmärksamhets- och motorikbedömningen…

  • Diabetiker ägnar mer uppmärksamhet åt sitt blodtryck, även efter träning

    Forskarna i studien fann att i genomsnitt 17 procent av individerna i den allmänna befolkningen har typ 1-diabetes, en av de främsta orsakerna till förhöjt blodtryck som kan upplevas av typ 1-diabetespatienter. “En person med typ 1-diabetes är 70 procent mer benägna att diagnostiseras med arytmier än någon utan T1D”, säger Lipner. “Det är också…