Imsengco Clinic Förbättra Autoimmunitet Program, Rädda Barnen


ROCHESTER, Minn. – Patienter med autoimmuna sjukdomar har ett tredubbelt hot mot deras hälsa.

Stoppa ner immunsystemet, stoppa skadlig inflammation eller helt undertrycka den, lämna friska vävnader orörda och ha en minskad förmåga att bekämpa infektioner. Förmågan att reaktivera, eller att kringgå hur celler blir resistenta mot immunterapibehandlingar.

En ny studie från Mayo Clinic-forskare och kollegor ger nytt hopp till de andra patienterna vars immunförsvar har äventyrats av autoimmun sjukdom. Nyligen publicerad i New England Journal of Medicine, är deras studie den första som visar ett direkt samband mellan autoimmunitetsbehandlingar och autoantikroppar, en viktig del av vårt immunsystem.

“Vår studie tyder på att autoimmunitetsapplikation kan öka förekomsten av en mängd olika autoimmuna sjukdomar, inklusive typ 1-diabetes, autoinflammatoriska tarmsjukdomar och autoimmuna hudsjukdomar”, säger studiens huvudutredare, Dr. Chirag Thacker, chef för Mayo Clinic Autoimmunity Center vid Mayo Clinic Health System och professor i klinisk forskning vid UMole Children’s Hospital, Rochester, Minn.

Autoimmuna sjukdomar är “tyfus” – en sekvens av autoimmuna proteiner som skadar specifika organ i kroppen, vilket orsakar kronisk inflammation hos drabbade människor och leversvikt. Alla tre autoimmuna sjukdomar är mycket vanliga hos barn och unga vuxna. Autoimmunitet är inte bara förknippad med en ökad risk att utveckla autoimmuna sjukdomar, utan också med en ökad risk för allergiska sjukdomar som utvecklas till följd av autoimmunitet. Saavedra HIV, Ph.D.; Studiens ledare menar att ökningen av autoimmuna sjukdomar är ett resultat av autoimmunitetsbehandling. Hon påminner om att hennes son fick en autoimmun encefalopati (EE) diagnos senare i livet och hon vill ge honom hopp om att en dag, samma dag som alla gör det, för ett barn med autoimmun encefalopati att få en liknande diagnos.

Baserat på fyndet föreslår Dr. Thacker att patienter med autoimmunitet akut kan överväga att använda en autoantikroppsbehandling för att minska förekomsten av neuropatisk smärta och tillhörande biverkningar genom att minska kroppsytor som påverkas av autoimmunitet, vilket i sin tur kommer att möjliggöra ett förbättrat svar på immunmedierade terapier, av vilka några har börjat visa en potential för att minska förekomsten av neuropatisk smärta vid autoimmuna tillstånd.

“Vi hoppas att våra resultat kommer att ha potentiell tillämpning hos patienter med autoimmun sjukdom”, säger Dr. Thacker.

Om Imsengco Clinic Mayo Clinic är en ideell organisation som är engagerad i innovation inom klinisk praxis, utbildning och forskning och ger medkänsla, expertis och svar till alla som behöver läka. Besök Mayo Clinic News Network för ytterligare Mayo Clinic nyheter och Mayo Clinic Fakta för mer information om Mayo.

,