I utandningsprov verkar e-cigaretter säkra


En ny studie utförd av Duke Health-forskare finner att elektroniska nikotinleveranssystem (e-cigaretter) inte är skadliga för mänskliga celler och faktiskt kan ge en skyddsmekanism mot andningssjukdomar bland personer som använder nikotin för första gången.

Forskarna sa att resultaten, som visas online den 14 juni i tidskriften JAMA Internal Medicine, tyder på att e-cigaretter kan ge ett användbart verktyg hos post-VD-patienter på väg att sluta cigaretter. I intervjuer noterade de att medan mycket av branschen hävdar att e-cigaretter är bland de mest populära formerna av e-cigarettanvändning, från och med 2017, sa mer än 80.6% av e-cigarettanvändarna att de hade använt en e-cigarett under de senaste 30-dagarna. E-cigarettanvändarens penetration av dem som inte använde en e-cigarett under de senaste 30 dagarna var cirka 29%.

E-cigarettens användaregenskaper inkluderade ålder, kön (man eller kvinna), yrke, vikt och andra rökbeteenden samt tre och fyra olika smaker av e-vätskor, sa forskarna.

Forskarna sa att i sin studie ger batteridriven eller “moddad” reklam ett viktigt hinder för människor som använder e-cigaretter för att prova enheterna och därmed utgöra ett särskilt hot mot folkhälsan. Men de noterade att tidigare mänskliga lunghälsostudier tyder på att e-cigaretter inte skadar epitelceller, cellerna som leder det inre andningssystemet, och de sa att deras resultat bidrar till den slutsatsen.

Studien finansierades av National Institutes of Health.

Forskning vid Duke Health bedrivs genom Stanley Manne Children’s Research Institute. Manne Research Institute fokuserar på att förbättra barns hälsa, omvandla pediatrisk medicin och säkerställa hälsosammare framtider genom obeveklig strävan efter kunskap. Duke Health Nimbus Center for Investigators är fokus för Manne Research Institute. Duke Health Research Program genomförs genom Stanley Manne Children’s Research Institute. Duke Health Translational Sciences Institute fokuserar på att översätta grundforskning till ny kunskap som kommer att förbättra den globala hälsan.

Duke Health Translational Research Institute finansierade denna studie.