Studie visar att kvinnor som ammar i sex månader eller mer har lägre risk för kolorektal cancer


Ny forskning finner att kvinnor som ammar i över sex månader under de första sex månaderna också har en sänkt risk att utveckla kolorektal cancer. Studien bad 75 kvinnor i åldern 45-75 att amma sina barn i 12 månader eller 6 månader för första gången.

Kvinnor som ammade från födseln till sex månader utvecklade 3,4-4 gånger högre odds för att utveckla kolorektal cancer efter justering med hänsyn till faktorer som vikt, rökning och kolesterol och familjehistoria av kolorektal cancer. I studien rapporterade de som ammade i sex månader en överviktig far och en kvinnlig mentor, medan ingen av de kvinnor som ammade i tre månader eller 6 månader för första gången rapporterade en manlig mentor.

“Det som är särskilt spännande är att en persons förmåga att amma kan hindra dem från att utveckla kolorektal cancer i första hand. Det kan hålla kvinnor friska, så den här studien är inte förvånande, säger Dr. John Riney, B.Sc., huvudförfattare och postdoktoral forskare vid Department of Nutrition vid St. Michael’s Hospital, Toronto, Kanada. Dr Riney var medförfattare till studien tillsammans med Dr Mark Turner, B.Sc., vid University of Sydney, Australien.

Dr Riney säger att detta är den första studien som undersöker denna fråga genom att be 72 grupper av kvinnor att amma sina barn. “Denna studie är också den första som tittar på både kvinnliga och manliga ammade spädbarn”, säger hon. Denna studie förlitade sig på självrapporter för att bestämma spädbarnsmatningsframgång. Det är den första som använder en riskbedömningsmodell i flera steg, där blivande mödrar uppmanas att självrapportera sin nivå av amningsframgång och riskabelt beteende, som börjar vid födseln, sedan genom de första 100 dagarna av graviditeten, slutligen genom slutet av graviditeten.

Studieresultaten publiceras i Journal of Pediatric Paediatrics.

“Amningsframgång kan också vara en modifierbar faktor eftersom vissa kvinnor kan amma vid lägre än rekommenderade kalorier”, säger Dr. Riney. Hon säger att resultaten av denna studie kommer att vara viktiga för vaccinutveckling för överviktiga mödrar, som också ammar för sin egen hälsa. “Ett enkelt ingrepp för att förhindra återkommande bröstcancer är att amma i sex månader eller upp till 12 månader. Amning i bara sex månader, för de flesta kvinnor, i kombination med regelbundna prenatala kontroller, ökar chansen att inte utveckla kolorektal cancer, säger hon.

,