CRISPR leder till snabbare utveckling av sjukdomsmodeller och bättre resultat i cancervården


Cancervården är komplicerad och komplicerad för patienterna. Vår kunskap har inte utvecklats på tio år. Personer med cancer lider ofta av antibiotikaresistens och resistens mot behandling som eliminerar dem. Tyvärr är det en stor fråga att studera mänskliga genomiska data. Men att vara en del av ett projekt kan vara fördelaktigt, särskilt när det gäller cancergenetik.

I en ny artikel i JMIR diskuterar forskare från Köpenhamns universitet i detalj hur många genredigeringsstrategier som är beroende av CRISPR. Nu innebär det att deras arbete har inkluderats i forskningen, som är på väg att publiceras i den stora genetiska medicinska tidskriften Cell Reports.

Studien, som är en del av CRC-rapporterna, handlar om ett konsortium av forskare vid Köpenhamns universitet och Helsingfors universitetssjukhus. När man jämförde datamängder på ordnivå med sekvenseringsdata med genomiska data visade de en tydligare bild. Under undersökningsprocessen upptäckte forskare några genredigeringsstrategier som ofta har använts.


– Många tekniker som använder CRISPR bygger på att redigera de mikrober som cellen själv använder för sin egen matsmältning och därmed funktioner i sina genetiska modeller. Men detta väcker en fråga om dessa metoder är fördelaktiga för individen. Mer än troligt är deras användning ingen fördel och bör avskaffas. Och faktiskt har tidigare arbete föreslagit att CRISPR-baserade implementeringar kommer att bidra till canceråterfall men förmodligen så kallade “programmerade dödssjukdomar” som patienten kan behandlas med inom en snar framtid, säger biträdande professor i molekylär och genetisk medicin vid Köpenhamns universitet, Anniki Kypriič och seniorförfattare till artikeln.

Förbereda databasen.

Palja Lycina, docent i klinisk och experimentell genetik vid Köpenhamns universitet och chef för SCAN Center for Human and Molecular Genetics som ansvarar för arbetet, på expertnivå, säger: “Denna genomredigering öppnar ett fält där vi kan börja berätta för patienter hur de kommer att reagera på interventionerna och för vilka vi kommer att ha interna referenspunkter. Detta hjälper oss att utveckla en databas som kommer att innehålla all information som behövs för långsiktiga uppföljningsexperimentella studier.

Samtidigt, förklarar Palja Lycina, Studien visar att CRISPR-baserade modeller kan utvidgas till biologiska system. – De så kallade genuttrycksverktygen som idag används i DNA-sekvenseringsstudier designades med hjälp av CRISPR. Det är möjligt att använda CRISPR och liknande tekniker i medicinlaboratorier kan de också användas i genomredigering för att skapa genredigerade djur. Detta öppnar nya potentiella diagnostiska och terapeutiska möjligheter. Forskarna i CRC Reports, med hjälp av universitetets genredigeringscenter, undersöker redan användningen av CRISPR-baserad funktionell genomredigering som ett sätt att förändra genuttryck i situ-beroende celltillstånd och generera genredigerade djur.

Dessutom leder studien som utforskning inte i en och alla till slutsatsen att CRISPR-baserad genetisk redigering kan vara skadlig för människor. För närvarande är forskare mycket fokuserade på att hitta sätt att minimera effekterna av CRISPR. De överväger andra typer av genredigeringsstrategier, såsom genredigeringssystem som utökar CRISPR-baserade system genom att lägga till ytterligare “konstruktioner” på deras kontinent, som är reversibla.

,